Výživové poradenství

Úprava stravovacího režimu má svůj význam s propojením pohyhového režimu. Proto s vámi budu řešit vždy obě části současně. Po předání stravovacího plánu kladu velký důraz na co nejbližší spolupráci s vysokou mírou podpory při změnách stravovacího a pohybového režimu. Dlouhodobě se specializuji na redukci hmotnosti a optimalizaci stravování při dosahování sportovních a hmotnostních cílů.
 
 

Kontakt

Mgr. Václav Kain

GSM: +420 602 133 475

© 2015 Všechna práva vyhrazena.